✟🌹꙳∇ΣᎶΔ̸₷꙳ ❃ ≼❍Ғℭ≽✦ ⚃🌹

✟🌹꙳∇ΣᎶΔ̸₷꙳ ❃ ≼❍Ғℭ≽✦ ⚃🌹

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █🥃█ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

Ş€ĴΔ β€Μ VƗŇĐØŞ Δ βΔĐ€ŘŇΔ ΜΔƗŞ ǤØØĐ VƗβ€ Đ€ ŦØĐΔŞ🍁

🌹ĆĦ€ǤΔ ŁØǤØ Ş€ ΔƤŘ€Ş€ŇŦΔŇĐØ…

≽ĆØΜ ŞỮΔ ₣ØŦØ ΔŦŘ€VƗĐΔ Đ€ŁĆƗŇĦΔŞ🌹🌚

≽🌹ŽØ€ŘΔ ỮŁŦŘΔƤ€ŞΔĐΔ VΔƗ ĆØΜ ŦỮΔ ƗΜΔǤƗŇΔĆΔØ ŇΔØ ΔŘŘ€ǤΔ Ş€ ₣ØŘ ŽØΔĐØ Ş€Ữ ₣ŘΔĆØ Ş€ĴΔ ₣ØŘŦ€ ₣ĐƤ € ΜΔƗŞ ØĐƗØ € ŽØ€ŘΔ € 100 ΜƗΜƗΜƗ🥃🍁

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █🥃█ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

🍁🥃Ř€ǤŘƗŇĦΔŞ € ƤŘØƗβƗĆØ€Ş🥃🍁

≽ƤŘØƗβƗĐØ ΩỮΔŁΩỮ€Ř ŦƗƤØ

🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

≽ƗΜΔǤ€Μ ƤØŘŇØǤŘΔ₣ƗĆΔ

≽ŁƗŇҜŞ ĐƗVỮŁǤΔĆØ€Ş

≽ŇØŦΔŞ ₣ΔҜ€Ş ₣ŁØØĐŞ

≽🌹ǤĦØŞŦ ŇΔØ Ŧ€Μ VƗĐΔ ΔΩỮƗ🤡

🍁🥃₱ⱤØVɆ ₳QɄł QɄɆ ₦₳Ø Ɇ 1 ₲ⱧØ₴₮ ₣Ɽ₳₵₳₴₴₳ĐØ🍁🥃✎…

Admin do Grupo

Hugo Costa

Adicionado em

26 de março de 2020 ás 16:27

Visualizações

943

Votação

1 Voto2 Votos (+2 rating, 1 votes)
Loading...

Compartilhe

100%

ENTRAR NO GRUPO